İstisnasız tüm çocuklarda ve yetişkinlerde var olan hayal gücü becerisini aramaya çıkmış bir yolcuyum.  Rastlantılar sonucu Van'da başladığım güzel sanatlar alanındaki eğitimcilik hayatıma İstanbul'da sosyal girişimci, eğitimci ve sanat üreticisi olarak devam ediyorum.

Uşak Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünde başlayan sanat eğitimi hayatım, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Grafik Tasarım Anasanat dalında ve ardından Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Medya Tasarım bölümünde ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Enstitüsünde Sanat Eğitimi ile ilgili master programları ile devam etti. 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Marmara Medya Merkezinde iki dönem boyunca misafir olarak “Görsel Tasarım”  dersleri verdim. 

Çocukluğumdan beri var olmanın her haline, zamana, evrenin bir yerlerinde başlamış, devam eden, bitmiş her şeye, zamandan bağımsız olarak her şeyin aynı anda gerçekleştiği tekilliğe, bilime, sanata, canlılığa, fantastik dünyalara, insanın yaşamı anlamlandırma gayretine, öğrenmenin ve ağ kurmanın yarattığı tüm değerlere ve konu fark etmeksizin şaşırdığım her şeye ve herkese ilgi duyuyorum.

Görsel sanatlar, müzik, eğitim, ağ kurma, birlikte üretim, tarih, hikayecilik, öğrenme, İstanbul, uygarlık, şiir ve yeni medya alanlarında multidisipliner çalışmalar gerçekleştiriyorum. Dünyada ucundan kıyısından dokunduğum her şeyin birbiri ile bir alakası olduğunu gözlemliyorum.

Hayal Gücü Merkezi Derneği, Yeni Nesil Öğrenme ve Sosyal Etki Ağı gibi sosyal fayda üreten kurumların kurucuları arasında yer alıyorum. Aynı zamanda imece, TedxReset, Başlangıç Noktası gibi platformların topluluklarında yer alıyorum.

Hayal Gücü Merkezi, Yeni Nesil Öğrenme ve Sosyal Etki Ağı çalışmaları ile son 5 senede 15 farklı şehirde 2000’den fazla eğitimci, 20.000’den fazla çocukla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdim. 

Bugüne kadar ulusal, uluslararası pek çok kamu ve özel kurumlarında, etkinliklerde, üniversitelerde ve çeşitli platformlarda tasarımcı, konuşmacı, atölye yürütücüsü, düzenleyici, danışman ve kolaylaştırıcı olarak yer aldım. 

Arkadaşlarım ve çocuklarla birlikte Hayal Gücü Merkezi’ni kurarken çocukların soru, merak ve becerilerinden yola çıkarak çocuk, merak ve ihtiyaç odaklı “Sor Keşfet Üret" adında bir anlayış, yöntem teknik geliştirdim. Bu anlayış “Soru Merak Kütüphanesi", “Öykü Tabanlı Öğrenme", “Yapabilirim Meclisi" ve “Üreterek Öğrenme" bileşenlerinden oluşur. Hayal Gücü Merkezi'nin pusulası; Hayal, merak ve beceri toplulukları kurarak, iş birliği içinde kültürel değişim yaratmaktır.

Bir çoğumuz gibi başımızdan geçenlerle, aklımızdan geçenlerin karıştığı bir hikâyenin içindeyim. Sıradan insanların olağanüstü hikayelerini keşfetmeye, fark etmeye, hikayelerinin içinde yer almaya olağanüstü heyecan duyuyorum.

Öyle ki günlük hayatımda Kürk Mantolu Madonna’nın Raif Bey’i, Yerdeniz’in Ged’i, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Hayri İrdal’ı, Yüzüklerin Efendisi’nin Lady Galadriel’i, Guguk Kuşu’nun McMurphy’si, Taxi Driver’ın Travis’i, Sevmek Zamanı’nın Halil’i, Tomris Uyar’ın Şükriye’si, ve daha niceleri hep benimleler.