Zaman zaman çizerim, tasarlarım, titreşirim, ses veririm, sesin akışına kapılırım.