Özel ve kamusal kurumlar, sivil toplum kuruluşları, bağımsız topluluklar, eğitim kurumları, kurumların eğitim birimleri ve  üniversitelere yönelik içeriğini ve süreçlerini oluşturduğum farklı etkinlikler ve deneyimler mevcuttur.

Şu başlıklarda iş birliği kurabiliriz:

Atölye Tasarımı
İlham ve Motivasyon Konuşmaları
Öğrenme ve Eğitim Danışmanlığı
Atölye Tasarımı
Atölye Tasarımı

Kamu, Sivil Toplum veya özel kurumların, toplulukların ihtiyaçlarından yola çıkarak Hayal Gücü Merkezi’nin “Soru Merak Kütüphanesi”, “Yapabilirim Meclisi”, “Öykü Temalı Öğrenme” yöntemlerini, “Tasarım Odaklı Düşünme” metodu ve alternatif öğrenme metodları  kullanılarak özel atölyeler tasarlanır.

İlham ve Motivasyon Konuşmaları
Konuşmalar

Yaratıcılık, eğitim ve öğrenme, çocuk ve toplum, fark yaratan düşünme becerileri, insan hikayeleri gibi  konu başlıkları ve  fazlası ile ilgili ilham vermeye ve fark yaratmaya yönelik eğlenceli ve öğretici konuşmalar sunuyorum. Konuşmalar, eğitimciler ve farklı profesyonellikteki katılımcılar için etkileşimli şekilde gerçekleştiriliyorum.  

 

Öğrenme ve Eğitim Danışmanlığı
Öğrenme ve Eğitim Danışmanlığı

Kurumların; eğitim, öğrenme, çocuk, okul, yaratıcılık, yeni nesil öğrenme ve ilişkili başka konularda sosyal fayda ve değer yaratacakları programlar ve projeler geliştirmesine yardımcı olmak.

 

Var olan çalışmaları ortak bir değerde hizalamak, etkisini arttırmak, özgün araçlar yaratmak, çalışmaların kurumsal pusulaya, amaçlara uygun hale gelmesini sağlamak ve hedeflere yönelik yeni yollar tasarlamanız için danışmanlık yapabilirim.

Topluluk Oluşturma Çalışmaları
Yaratıcı Düşünme Becerileri
Kurumlar İçin Merak ve Beceri Çalışmaları
Topluluk Oluşturma Çalışmaları
Topluluk Oluşturma Çalışmaları

Meraklarımız, becerilerimiz, ilgi alanlarımız, profesyonel alanlarımız ve hayallerimiz… 

Dünyada tek başımıza aldığımız yol kadar, insanlarla birlikte aldığımız yollar da kim olduğumuzu anlamamızı sağlar. Kurumların; ihtiyaçlarına göre çocuk, çalışan, eğitimci, faydalanıcı toplulukları oluşturmalarını sağlayabilecek çalışmalardır. 

 

Kamu, özel veya sivil toplum kurumlarında kimlerle yaptığımız ve ne kadar değer paylaştığımız göre bizim için daha tatmin edici olacaktır. Bunu sağlamanın en faydalı ve kolay yolu topluluklardır.

Yaratıcı Düşünme Becerileri
Yaratıcı Düşünme Becerileri

Yaratıcı Düşünme Becerileri etkinlikleri; katılımcıların çalışma arkadaşlarına, olaylara, çevrelerine  ve fikirlerine değişik bir pencereden bakmalarını, farklı potansiyellerini keşfedebilmelerini, karşılaştıkları iş ve yaşam problemleri yaratıcı yollarla çözmelerini ve hayallerini güçlerine dönüştürmesini amaçlamaktadır. Her katılımcının kendi çevresinde ve dünyasında uygulama yapmasını ve kendi işi ile ilgili yenilikçi fikir geliştirmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kurumlar İçin Merak ve Beceri Çalışmaları
Kurumlar İçin Merak ve Beceri Çalışmaları

Merak ve beceri ortaklıkları insan uygarlığını ortaya çıkarttı. Kurumların çalışanları ile, çalışanların birbirleri ile farklı bağlar kurmasını sağlayacak çalışmalardır. Çalışanların merakları ve becerilerinden yola çıkarak birbirlerinin farklı yönlerini tanımalarını, işbirlikleri kurmalarını, kurum içi girişimcilik yapısını oluşturmayı ve insanların meraklarından ve becerilerinden yola çıkarak onlara kurumlarında ve hayatlarında farklı bir yol açmayı amaçlamaktadır.